Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

BIUDŽETO VYKDYMO 2023 M. III-OJO KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINYS

2023 m. rugsėjo 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinimasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. ML PU 141

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. MLIU 141-3

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. SB 151-3

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. SP 30-3

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. SP 32-3

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. SP 33-3

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. VL 1443-3

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. VL 1445-3

 

BIUDŽETO VYKDYMO 2023 M. II-OJO KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINYS

2023 m. birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinimasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. birželio 30 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 30-2

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 32-2

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 33-2

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 141-2 IU

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 141-2 PU

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 151-2

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 1455-2

 

BIUDŽETO VYKDYMO 2023 M. I-OJO KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINYS

2023 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinimasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų 2023 m. kovo 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. ML IU-1

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. ML PU-1

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. SB-1

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. SL30-1

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. SL32-1

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. SL33-1

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. VB 1443-1

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2023 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. VB 1455-1

 

BIUDŽETO VYKDYMO 2022 M. IV-OJO KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINYS

2022 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinimasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita 2022 m. gruodžio 31 d.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 24

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 25

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 26

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 27

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 28

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 29

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 30

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 31

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 32

 

BIUDŽETO VYKDYMO 2022 M. III-OJO KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINYS

2022 m. rugsėjo 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinimasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita 2022 m. rugsėjo 30 d.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 16

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 17

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 18

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 19

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 20

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 21

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 22

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 23

 

BIUDŽETO VYKDYMO 2022 M. II-OJO KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINYS

2022 m. birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinimasis raštas

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2022 m. II ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 8

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 9

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 10

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 11

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 12

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 13

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 14

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 15

 

BIUDŽETO VYKDYMO 2022 M. I-OJO KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINYS

2022 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinimasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų 2022 m. kovo 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. 1

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. 2

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. 3

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. 4

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. 5

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. 6

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2022 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. 7

 

BIUDŽETO VYKDYMO 2021 M. IV-OJO KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINYS

2021 m. gruodžio 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinimasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų, įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2021 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 22

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 23

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 24

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 25

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 26

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 27

 

BIUDŽETO VYKDYMO 2021 M. III-OJO KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINYS

2021 m. rugsėjo 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinimasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų, įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, 2021 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 15

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 16

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 17

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 18

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 19

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 20

 

BIUDŽETO VYKDYMO 2021 M. II-OJO KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINYS

2021 m. birželio 30 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinimasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų, įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, 2021 m. birželio 30 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 9

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 10

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 11

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 12

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 13

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 14

 

BIUDŽETO VYKDYMO 2021 M. I-OJO KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINYS

2021 m. kovo 31 d. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinimasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų, įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2021 m. kovo 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. 1

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. 2

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. 3

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. 4

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. 5

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. 6

 

BIUDŽETO VYKDYMO 2020 M. IV-OJO KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINYS

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 16

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 17

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 18

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 19

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 20

Biudžetinių įstaigų pajamų, įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaita

 

BIUDŽETO VYKDYMO 2020 M. III-OJO KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINYS

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas 2020 m. rugsėjo 30 d.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 11

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 12

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 13

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 14

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 15

Biudžetinių įstaigų pajamų, įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2020 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

 

BIUDŽETO VYKDYMO 2020 M. II-OJO KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINYS

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 7

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 8

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 9

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 10

Biudžetinių įstaigų pajamų, įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2020 m. birželio 30 d. ataskaita

 

BIUDŽETO VYKDYMO 2020 M. I-OJO KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINYS

2020 m. kovo 31 d. biudžetinių išlaidų sąmatų aiškinimasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. 1

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. 2

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. 3

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. 4

Biudžetinių įstaigų pajamų, įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2020 m. kovo 31 d. ataskaita

 

BIUDŽETO VYKDYMO 2019 M. IV-OJO KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINYS

2019 m. gruodžio 30 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas

Biudžeto įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų ir mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2019-12-30 ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. gruodžio 30 d. ataskaita Nr. K-16

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. gruodžio 30 d. ataskaita Nr. K-17

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. gruodžio 30 d. ataskaita Nr. K-18

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. gruodžio 30 d. ataskaita Nr. K-19

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. gruodžio 30 d. ataskaita Nr. K-21

Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. gruodžio 30 d. ataskaita Nr. 4

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2019 m. IV ketv

 

BIUDŽETO VYKDYMO 2019 M. III-OJO KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINYS

2019 m. rugsėjo 30 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas

Biudžeto įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų ir mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2019-09-30 ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. K-11

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. K-12

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. K-13

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. K-14

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. K-15

Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 3

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2019 m. III ketv.

 

BIUDŽETO VYKDYMO 2019 M. II-OJO KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINYS

2019 m. birželio 30 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinamasis raštas 

Biudžeto įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų ir mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2019-06-30 ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. K-6

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. K-7

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. K-8

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. K-9

Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 2

 

BIUDŽETO VYKDYMO 2019 M. I-OJO KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINYS

2019 m. kovo 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinimasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2019-03-31 ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. K-1

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. K-2

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. K-3

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. K-4

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2019 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. K-5

Mokėtinų ir gautinų sumų 2019 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. 1

 

BIUDŽETO VYKDYMO 2018 M. IV-OJO KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINYS

2018 m. gruodžio 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinimasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2018-12-31 ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 19

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 20

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 21

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 22

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 23

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 24

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 25

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. gruodžio 31 d. ataskaita

 

BIUDŽETO VYKDYMO 2018 M. III-OJO KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINYS

2018 m. rugsėjo 30 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinimasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2018-09-30 ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 12

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 13

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 14

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 15

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 16

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 17

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 18

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

 

BIUDŽETO VYKDYMO 2018 M. II-OJO KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINYS

2018 metų birželio 30 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinimasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2018-06-30 ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 6

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 7

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 8

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 9

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 10

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 11

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. birželio 30 d. ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. birželio 30 d. sąrašas

 

BIUDŽETO VYKDYMO 2018 M. I-OJO KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINYS

2018 m. kovo 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinimasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2018-03-31 ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. 1

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. 2

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. 3

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. 4

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. 5

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. kovo 31 d. ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2018 m. kovo 31 d. sąrašas

 

BIUDŽETO VYKDYMO 2017 M. IV-OJO KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINYS

2017 metų gruodžio 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinimasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2017-12-31 ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 23

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 24

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 25

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 26

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 27

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 28

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 29

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 31

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 30

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. gruodžio 31 d. sąrašas

 

BIUDŽETO VYKDYMO 2017 M. III-OJO KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINYS

2017 metų rugsėjo 30 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinimasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2017-09-30 ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 14

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 15

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 16

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 17

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 18

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 19

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 20

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita Nr. 22

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

 

BIUDŽETO VYKDYMO 2017 M. II-OJO KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINYS

2017 metų birželio 30 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinimasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2017-06-30 ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 6

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 8

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 7

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 9

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 11

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 10

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 12

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. birželio 30 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. birželio 30 d. ataskaita Nr. 13

 

BIUDŽETO VYKDYMO 2017 M. I-OJO KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINYS

2017 metų kovo 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinimasis raštas

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. 1

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. 2

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. 3

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. 4

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2017 m. kovo 31 d. ataskaita Nr. 5

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2017 metų I ketvirtį

Mokėtinų ir gautinų sumų 2017 m. kovo 31 d. ataskaita

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2017-03-31 ataskaita

 

BIUDŽETO VYKDYMO METINĖ  IR 2016 M. IV-OJO KETVIRČIO  ATASKAITŲ RINKINYS

2016 metų gruodžio 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo aiškinimasis raštas

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 1

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 2-1

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 2-2

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 2-3

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 2-4

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 2-5

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 2-6

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. 2-7

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. gruodžio 31 d. ataskaita

 

 

BIUDŽETO VYKDYMO 2016 M. III-OJO KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINYS

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. rugsėjo 30 d. ataskaita

2016 metų III-ojo ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo balanso paaiškinimas

Mokėtinų ir gautinų sumų sąrašas 2016 m. rugsėjo 30 d.

 

 

BIUDŽETO VYKDYMO 2016 M. II-OJO KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINYS

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. birželio 30 d. ataskaita

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2016 m. birželio 30 d. ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. birželio 30 d. ataskaita

2016 metų II-ojo ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo balanso paaiškinimas

Mokėtinų ir gautinų sumų sąrašas 2016 m. birželio 30 d.

 

 

BIUDŽETO VYKDYMO 2016 M. I-OJO KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINYS

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016 m. kovo 31 d. ataskaita

Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų 2016 m. kovo 31 d. ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų 2016 m. kovo 31 d. ataskaita

2016 metų I-ojo ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo balanso paaiškinimas 2016 m. balandžio 15 d.

Mokėtinų ir gautinų sumų sąrašas 2016 m. kovo 31 d.

Informacija atnaujinta — 2023/10/19 | << ATGAL

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BITĖ“
Įstaigos kodas 190528774
Ats. s. LT 477300010075770663
AB bankas „Swedbank“ 73000

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiami Juridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių

Direktorė – Ilona Kazlauskienė
Lieporių g. 4, LT-78244 Šiauliai
Tel.: (8 41)  55 27 44
El. paštas logopedinisdarzelis@splius.lt

2023 © Šiaulių l-d „Bitė“
Versija neįgaliesiems