Darbuotojai

 IMG_20161111_0002 VARDAS, PAVARDĖ  PAREIGOS KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA

DIREKTORĖS ATOSTOGOS,  KOMANDIRUOTĖS, NEDARBINGUMAS

(rubrika bus pildoma)

Ilona Kazlauskienė

Gyvenimo aprašymas

ilona.log@splius.lt

8 652 06680

(8 41) 55 27 44

 

Direktorė

Direktoriaus pareigybės aprašymas

2022 m. veiklos užduotys

 

Psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis, vadybos ir verslo administravimo kvalifikacinis laipsnis Nuo 2022-05-16 iki 2022-05-27, nuo 2022-08-01 iki 2022-08-26  direktorė Ilona Kazlauskienė atostogaus.

Ją pavaduos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Donata Gurčinienė.

 

Nuo 2022-06-07 iki 2022-06-13 direktorė Ilona Kazlauskienė turi nedarbingumą.

Birželio 7-8 d. pavaduoja direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Raminta Vanagaitė,  birželio 9-13 d.  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Donata Gurčinienė.

 

 

 

 

VARDAS, PAVARDĖ

PAREIGOS

KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA

TELEFONAS,

EL. PAŠTAS

Donata Gurčinienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

Vyresnioji auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Evelina Ražinskienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Vyresnioji auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Sima Baliutavičienė Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Toma Bielskienė Judesio korekcijos specialistė

Judesio-korekcijos-specialisto-pareigybės-aprašymas

Vyresnioji auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Ieva Mičurova Judesio korekcijos mokytoja

Judesio korekcijos specialisto pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Violeta Juškienė Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Vyresnioji auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Simona Azlauskienė Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Renata Pilipauskienė Socialinė pedagogė

Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas

Socialinė pedagogė metodininkė logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Jūratė Gedminienė Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Vyresnioji auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Romualda Geriksonienė Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Vyresnioji auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Vaida Jančenkovienė Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Vyresnioji auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Gitana Grunskienė Logopedė

Logopedo pareigybės aprašymas

Vyresnioji logopedė logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Justė Tverijonienė Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Vyresnioji auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Vida Jankevičienė Logopedė

Logopedo pareigybės aprašymas

Logopedė metodininkė logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Kristina Janušaitė Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Vyresnioji auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Gražina Jurkuvienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Vyresnioji auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Jovita Stuknytė-Rupšienė Logopedė

Logopedo pareigybės aprašymas

Logopedė logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Diana Kazlauskienė Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Vyresnioji auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Angelija Klapatauskienė Logopedė

Logopedo pareigybės aprašymas

Logopedė metodininkė logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Daiva Kvietkauskienė Logopedė

Logopedo pareigybės aprašymas

Vyresnioji logopedė logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Inga Šležienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Vyresnioji mokytoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Vilma Ušinskienė Meninio ugdymo mokytoja

Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Mokytoja metodininkė logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Skaistė Momkuvienė Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Vyresnioji auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Ramunė Marcišauskienė Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Asta Patapkinienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Vyresnioji mokytoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Ieva Marčiulionytė Logopedė

Logopedo pareigybės aprašymas

Logopedė logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Audra Rimkuvienė  Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Vyresnioji auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Aurelija Dargevičė Specialioji pedagogė

Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas

Vyresnioji auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Ieva Saikuvienė Logopedė

Logopedo pareigybės aprašymas

Vyresnioji logopedė logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Ieva Tuzikė Logopedė

Logopedo pareigybės aprašymas

Logopedė logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Ernesta Steponavičienė Logopedė

Logopedo pareigybės aprašymas

Vyresnioji logopedė logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Aušra Bielskienė Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Aušra Jasiūnienė Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Loreta Stepanovienė Mokytojo padėjėja

Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Jurgita Bytautaitė-Šeškienė Mokytojo padėjėja

Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Renata Bartašienė Mokytojo padėjėja

Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Loreta Butkevičienė Raštinės administratorė

Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Raminta Vanagaitė Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Renata Bloškienė Specialioji pedagogė

Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas

Vyresnioji specialioji pedagogė logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Algimantas Jasinaukas Kompiuterių sistemų inžinierius

Kompiuterių sistemų inžinieriaus pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Vaida Gilytė Mokytojo padėjėja

Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Violeta Šedaitienė Virėja

Virėjo pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Ona Pociūnienė Virėja

Virėjo pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Irena Šenešeuckienė Auklėtojo padėjėja

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Lolita Plaušinaitienė Auklėtojo padėjėja

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Danguolė Jocienė Auklėtojo padėjėja

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Agnė Čepulytė Auklėtojo padėjėja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Vida Vaitkevičiūtė Auklėtojo padėjėja

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Dalia Būdvytienė Auklėtojo padėjėja

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Jolanta Babiškienė Auklėtojo padėjėja

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Rūta Bardauskienė Auklėtojo padėjėja

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Dalia Baliutavičienė Auklėtojo padėjėja

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Antanas Lidys Kiemsargis

Kiemsargio pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Angelė Žiauberienė Valytoja

Valytojo pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Sergejus Volkovas Darbininkas

Darbininko pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Milda Janičkina Maitinimo paslaugų administratorius

Maitinimo paslaugų administratoriaus pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Vida Mockuvienė Mokytojo padėjėja

Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Diana Pržialgauskienė Mokytojo padėjėja

Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Agnė Žaludienė Mokytojo padėjėja

Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Ramunė Arvasevičienė Mokytojo padėjėja

Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Informacija atnaujinta — 2022/06/07 | << ATGAL

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BITĖ“
Įstaigos kodas 190528774
Ats. s. LT 477300010075770663
AB bankas „Swedbank“ 73000

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiami Juridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių

Direktorė – Ilona Kazlauskienė
Lieporių g. 4, LT-78244 Šiauliai
Tel.: (8 41)  55 27 44
El. paštas logopedinisdarzelis@splius.lt

2022 © Šiaulių l-d „Bitė“
Versija neįgaliesiems