Darbuotojai

 IMG_20161111_0002 VARDAS, PAVARDĖ  PAREIGOS KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA

DIREKTORĖS ATOSTOGOS,  KOMANDIRUOTĖS, NEDARBINGUMAS

(rubrika bus pildoma)

Ilona Kazlauskienė

Gyvenimo aprašymas

ilona.log@splius.lt

8 652 06680

(8 41) 55 27 44

 

Direktorė

Direktoriaus pareigybės aprašymas

2022 m. veiklos užduotys

 

Psichologijos magistro kvalifikacinis laipsnis, vadybos ir verslo administravimo kvalifikacinis laipsnis Nuo 2022-05-16 iki 2022-05-27, nuo 2022-08-09 iki 2022-08-26  direktorė Ilona Kazlauskienė atostogaus.

Ją pavaduos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Donata Gurčinienė.

 

 

 

 

VARDAS, PAVARDĖ

PAREIGOS

KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA

TELEFONAS,

EL. PAŠTAS

Donata Gurčinienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas

Vyresnioji auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Evelina Ražinskienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Vyresnioji auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Sima Baliutavičienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Toma Bielskienė Judesio korekcijos specialistė

Judesio-korekcijos-specialisto-pareigybės-aprašymas

Vyresnioji auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Ieva Mičurova Judesio korekcijos mokytoja

Judesio korekcijos specialisto pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Violeta Juškienė Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Vyresnioji auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Simona Azlauskienė Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Renata Pilipauskienė Socialinė pedagogė

Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas

Socialinė pedagogė metodininkė logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Jūratė Gedminienė Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Vyresnioji auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Romualda Geriksonienė Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Vyresnioji auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Vaida Jančenkovienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Vyresnioji auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Gitana Grunskienė Logopedė

Logopedo pareigybės aprašymas

Vyresnioji logopedė logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Justė Tverijonienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Vyresnioji auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Vida Jankevičienė Logopedė

Logopedo pareigybės aprašymas

Logopedė metodininkė logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Kristina Janušaitė Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Vyresnioji auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Gražina Jurkuvienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Vyresnioji auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Jovita Stuknytė-Rupšienė Logopedė

Logopedo pareigybės aprašymas

Logopedė logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Diana Kazlauskienė Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Vyresnioji auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Angelija Klapatauskienė Logopedė

Logopedo pareigybės aprašymas

Logopedė metodininkė logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Daiva Kvietkauskienė Logopedė

Logopedo pareigybės aprašymas

Vyresnioji logopedė logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Inga Šležienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas

Vyresnioji mokytoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Vilma Ušinskienė Meninio ugdymo mokytoja

Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

Mokytoja metodininkė logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Skaistė Momkuvienė Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Vyresnioji auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Ramunė Marcišauskienė Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Jolita Ramanauskaitė Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Ieva Marčiulionytė Logopedė

Logopedo pareigybės aprašymas

Logopedė logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Audra Rimkuvienė  Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Vyresnioji auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Aurelija Dargevičė Specialioji pedagogė

Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas

Vyresnioji auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Ieva Saikuvienė Logopedė

Logopedo pareigybės aprašymas

Vyresnioji logopedė logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Auksė Lebedaitė Logopedė

Logopedo pareigybės aprašymas

Logopedė logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Ernesta Steponavičienė Logopedė

Logopedo pareigybės aprašymas

Vyresnioji logopedė logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Aušra Bielskienė Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Aušra Jasiūnienė Auklėtoja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

Auklėtoja logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Loreta Stepanovienė Mokytojo padėjėja

Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Jurgita Bytautaitė-Šeškienė Mokytojo padėjėja

Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Renata Bartašienė Mokytojo padėjėja

Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Loreta Butkevičienė Raštinės administratorė

Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Raminta Vanagaitė Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Renata Bloškienė Specialioji pedagogė

Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas

Vyresnioji specialioji pedagogė logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Algimantas Jasinaukas Kompiuterių sistemų inžinierius

Kompiuterių sistemų inžinieriaus pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Daiva Poškienė Mokytojo padėjėja

Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Violeta Šedaitienė Virėja

Virėjo pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Ona Pociūnienė Virėja

Virėjo pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Irena Šenešeuckienė Auklėtojo padėjėja

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Lolita Plaušinaitienė Auklėtojo padėjėja

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Danguolė Jocienė Auklėtojo padėjėja

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Agnė Čepulytė Auklėtojo padėjėja

Auklėtojo pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Vida Vaitkevičiūtė Auklėtojo padėjėja

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Dalia Būdvytienė Auklėtojo padėjėja

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Jolanta Babiškienė Auklėtojo padėjėja

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Rūta Bardauskienė Auklėtojo padėjėja

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Dalia Baliutavičienė Auklėtojo padėjėja

Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Antanas Lidys Kiemsargis

Kiemsargio pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Angelė Žiauberienė Valytoja

Valytojo pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Sergejus Volkovas Darbininkas

Darbininko pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Asta Zakienė Maitinimo paslaugų administratorius

Maitinimo paslaugų administratoriaus pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Vida Mockuvienė Mokytojo padėjėja

Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Diana Pržialgauskienė Mokytojo padėjėja

Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Agnė Žaludienė Mokytojo padėjėja

Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Ramunė Arvasevičienė Mokytojo padėjėja

Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas

  logopedinisdarzelis@splius.lt

(8 41) 55 27 44

Informacija atnaujinta — 2022/09/14 | << ATGAL

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BITĖ“
Įstaigos kodas 190528774
Ats. s. LT 477300010075770663
AB bankas „Swedbank“ 73000

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiami Juridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių

Direktorė – Ilona Kazlauskienė
Lieporių g. 4, LT-78244 Šiauliai
Tel.: (8 41)  55 27 44
El. paštas logopedinisdarzelis@splius.lt

2022 © Šiaulių l-d „Bitė“
Versija neįgaliesiems