Misija, vertybės, vizija ir programos

MISIJA

Padėti kiekvienam ugdytiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, siekti asmeninės pažangos ir naujų patirčių, teikiant kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.

VERTYBĖS

  • Pagarba.
  • Atsakomybė.
  • Vieningumas.
  • Tolerancija.

VIZIJA

Lopšelio-darželio „Bitė“ bendruomenė – besimokanti, patikima, profesionaliu darbu siekianti užtikrinti kiekvieno vaiko sėkmę.

Šiaulių lopšelio-darželio „Bitė“ ugdymo kokybės kriterijai

Mūsų darželyje ugdymo proceso metu ugdomos visos vaiko kompetencijos, ypač daug dėmesio skiriama komunikavimo kompetencijai. Kasdieninės veiklos metu pedagogai nuolat koreguoja vaikų kalbą.

Ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis:

  • Šiaulių lopšelio-darželio „Bitė“ ikimokyklinio ugdymo programa „Kalbu, žaidžiu – pasaulį atrandu”;
  • Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa;
  • Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos rekomenduojama – modifikuota vaikų darželių programa „Vėrinėlis“ – „Ikimokyklinio amžiaus vaikų neišplėtotos kalbos ugdymas“;
  • Šiaulių logopedinio lopšelio-darželio logopedinių pratybų programa ankstyvojo amžiaus (2-3 metų) amžiaus vaikams, turintiems sulėtėjusią kalbos raidą;
  • Atsižvelgiant į  Šiaulių miesto pedagoginės tarnybos rekomendacijas bei ugdytinių specialiuosius ugdymosi poreikius su vaikais dirbama pagal pritaikytas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

Šiaulių lopšelio-darželio „Bitė“ ikimokyklinio ugdymo programa:

Ikimokyklinio ugdymo(si) programa Kalbu, žaidžiu – pasaulį atrandu

Priešmokyklinio ugdymo programa:

Priešmokyklinio ugdymo programa

Priešmokyklinio kompetencijų aprašas

Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimo rekomendacijos

 

Informacija atnaujinta — 2022/11/15 | << ATGAL

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BITĖ“
Įstaigos kodas 190528774
Ats. s. LT 477300010075770663
AB bankas „Swedbank“ 73000

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiami Juridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių

Direktorė – Ilona Kazlauskienė
Lieporių g. 4, LT-78244 Šiauliai
Tel.: (8 41)  55 27 44
El. paštas logopedinisdarzelis@splius.lt

2023 © Šiaulių l-d „Bitė“
Versija neįgaliesiems