Komisijos ir darbo grupės

Vaiko gerovės komisija

Donata Gurčinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė,

Angelija Klapatauskienė, logopedė, komisijos pirmininko pavaduotoja,

Auksė Ladukienė, logopedė, komisijos sekretorė,

Renata Bloškienė, specialioji pedagogė,

Vida Jankevičienė, logopedė,

Gražina Jurkuvienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,

Ieva Mičurova, judesio korekcijos specialistė,

Renata Pilipauskienė, socialinė pedagogė.

Komisijos sudėtis patvirtinta Šiaulių lopšelio-darželio ,,Bitė“ direktoriaus 2023 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. V3-136 (1.6.).

 

Šiaulių lopšelio-darželio ,,Bitė“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Ilona Kazlauskienė, direktorė, pirmininkė,

Kristina Janušaitė, lopšelio-darželio „Bitė“ tarybos atstovė (ikimokyklinio ugdymo vyresniojo auklėtojo kvalifikacinė kategorija),

Angelija Klapatauskienė, Pedagogų tarybos atstovė (logopedo metodininko kvalifikacinė kategorija),

Renata Pilipauskienė, Pedagogų tarybos atstovė (socialinio pedagogo metodininko kvalifikacinė kategorija),

Danguolė Teišerskienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, deleguotas asmuo.

Komisijos sudėtis patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2023 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. Š-310.

 

Veiklos kokybės įsivertinimo  komanda

Donata Gurčinienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Ilona Kazlauskienė, direktorė,

Angelija Klapatauskienė, logopedė,

Daiva Kvietkauskienė, logopedė,

Ieva Marčiulionytė, logopedė,

Ieva Mičurova, judesio korekcijos specialistė,

Renata Pilipauskienė, socialinė pedagogė,

Audra Rimkuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Raminta Vanagaitė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.

Komandos sudėtis patvirtinta Šiaulių lopšelio-darželio ,,Bitė“ direktoriaus 2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V3-138 (1.6.).

 

Įstaigos įvaizdžio kūrimo komanda

Simona Azlauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Sima Baliutavičienė,  priešmokyklinio ugdymo mokytoja,

Toma Bielskienė, judesio korekcijos specialistė,

Romualda Geriksonienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,

Renata Pilipauskienė, socialinė pedagogė,

Justė Tverijonienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

Komandos sudėtis patvirtinta Šiaulių lopšelio-darželio ,,Bitė“ direktoriaus 2022 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V3-133 (1.6.).

 

Priešmokyklinio ugdymo efektyvinimo komanda

Sima Baliutavičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,

Vaida Jančenkovienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,

Gražina Jurkuvienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,

Evelina Ražinskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,

Inga Šležienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja,

Justė Tverijonienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

Komandos sudėtis patvirtinta Šiaulių lopšelio-darželio ,,Bitė“ direktoriaus 2022 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V3-133 (1.6.).

 

 

 

Informacija atnaujinta — 2023/11/22 | << ATGAL

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BITĖ“
Įstaigos kodas 190528774
Ats. s. LT 477300010075770663
AB bankas „Swedbank“ 73000

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiami Juridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių

Direktorė – Ilona Kazlauskienė
Lieporių g. 4, LT-78244 Šiauliai
Tel.: (8 41)  55 27 44
El. paštas logopedinisdarzelis@splius.lt

2023 © Šiaulių l-d „Bitė“
Versija neįgaliesiems