Paslaugų kainoraštis

Atlyginimo dydis už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje:

Mėnesinio atlyginimo dydis už ugdymo aplinkos išlaikymą – 7,24 Eur.
Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas: 

 • už patiekalų gamybą –  0,58 Eur;
 • už produktus:
Grupės 1
maitinimas (pusryčiai arba vakarienė
1
maitinimas (pietūs) 
2
maitinimai (pusryčiai ir pietūs arba pietūs ir vakarienė)
3
maitinimai (pusryčiai, pietūs, vakarienė)
4
maitinimai (pusryčiai, pietūs, pavakariai, vakarienė)
Lopšelio grupės  0,42 Eur 0,85 Eur  1,27 Eur 1,69 Eur 1,92 Eur
Darželio ir priešmokyklinės grupės 0,48 Eur 0,96 Eur 1,44 Eur 1,92 Eur 2,15 Eur

 

Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) turi teisę pasirinkti ugdymo trukmę (nuo 4 iki 24 val.) ir maitinimų skaičių (ne daugiau kaip 4 maitinimai arba be maitinimo, jei skirtas pritaikytas maitinimas, t.y. vaikas maitinimas savo iš namų atsineštu maistu per dieną) per dieną.  Apie planuojamus kito mėnesio pakeitimus tėvai privalo informuoti įstaigą iki einamojo mėnesio priešpaskutinės darbo dienos.

Vaikai, augantys šeimose, patiriančioje socialinę riziką, pagal privalomo ugdymo pažymas yra atleidžiami nuo atlyginimo už vaiko išlaikymą (ir už maitinimo paslaugą, ir už ugdymo aplinkos išlaikymą).

Atlyginimas už maitinimo paslaugas tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu mažinamas 50 procentų:

 •  jei šeima augina tris ir daugiau vaikų (kurie yra iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo pirmai kvalifikacijai įgyti programas arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dienines studijų programos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą, kol jiems sukaks 24 metai);
 • jei vienas iš tėvų atlieka privalomąją karo tarnybą;
 • jei vaikui nustatytas neįgalumas;
 • jei vaiką augina tik vienas iš tėvų (vienas yra miręs, jei vaikui nenustatyta ir nepripažinta tėvystė, vienas iš tėvų yra dingęs be žinios) ir vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio.

Vienos dienos atlyginimas už maitinimo paslaugas nemokamas:

 • jei šeima gauna socialinę pašalpą;
 • jei šeima patiria socialinę riziką ir (ar) vaikui skirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;
 • jei vaikui tą dieną skirtas pritaikytas maitinimas (vaikas maitinamas savo iš namų atsineštu maistu);
 • jei vaikas nelanko įstaigos dėl ligos ir savaitę po jos;
 • jei vaikas nelanko įstaigos tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašymu kasmetinių ir nemokamų jų atostogų metu;
 • jei vaikas nelanko įstaigos vasaros mėnesiais, išskyrus vasaros laikotarpį, nurodytą tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) prašyme, jei pageidauja lankyti švietimo įstaigą;
 • jei vaikas nelanko įstaigos moksleivių atostogų metu;
 • jei vaikas nelanko įstaigos nelaimingų atsitikimų šeimoje atvejais;
 • jei vaikas nelanko įstaigos kai oro temperatūra yra žemesnė kaip -20° C, arba dėl ekstremalių įvykių;
 • jei vaikas nelanko įstaigos kai vienas iš tėvų turi papildomų poilsio dienų per mėnesį, nes augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba vaikus iki dvylikos metų;
 • jei vaikas nelanko įstaigos kai vienas iš tėvų turi poilsio dienas po pamaininio darbo.

Atlyginimo už vaiko išlaikymą lengvatos taikomos nuo pirmosios kito mėnesio dienos, kai šeima įgyja teisę į lengvatą ir kreipiasi dėl jos. Prašyme dėl lengvatos tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) raštu įsipareigoja pranešti apie pasikeitusias lengvatų taikymo galimybes. Paaiškėjus apie neteisėtą naudojimąsi lengvata, atlyginimas yra perskaičiuojamas ir sumokamas ne ginčo tvarka.

Atlyginimas už vaiko išlaikymą švietimo įstaigoje praėjusį mėnesį turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos.

Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) gali būti atleidžiami nuo atlyginimo už vaiko išlaikymą arba atlyginimas mažinamas 50 procentų ir kitais nenumatytais atvejais Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

Jei atlyginimas už vaiko išlaikymą nesumokamas du mėnesius, švietimo įstaiga turi teisę vienašališkai nutraukti ugdymo sutartį.

Atlyginimo už vaiko išlaikymą švietimo įstaigoje skolos iš tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) išieškomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Šiaulių miesto savivaldybės lopšelių-darželių darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašas

Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašas

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 4 d. sprendimas Nr. T-304 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimo Nr. T-385 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Šiaulių miesto švietimo įstaigų ir Pedagoginės psichologinės tarnybos mokamų paslaugų įkainių sąrašas

Informacija atnaujinta — 2020/01/15 | << ATGAL

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BITĖ“
Įstaigos kodas 190528774
Ats. s. LT 477300010075770663
AB bankas „Swedbank“ 73000

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiami Juridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių

Direktorė – Ilona Kazlauskienė
Lieporių g. 4, LT-78244 Šiauliai
Tel.: (8 41)  55 27 44
El. paštas logopedinisdarzelis@splius.lt

2020 © Šiaulių l-d „Bitė“
Versija neįgaliesiems