Istorija, tradicijos, projektai

ISTORIJA

Šiaulių lopšelis-darželis ,,Bitė“ yra Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga, įsikūrusi Lieporių mikrorajone šalia Lieporių parko.

1979 m. atidarytas bendrosios paskirties lopšelis-darželis Nr. 33 Lieporių g. 4, kuriame taip pat veikė dvi grupės sutrikusios kalbos vaikams.

1982 m. lopšelis-darželis Nr.33 perorganizuotas į Logopedinį darželį Nr 33, jame paliktos jau veikiačios logopedinės grupės, dar 5 logopedinės grupės kartu su pedagogais perkeltos iš lopšelio-darželio Nr. 25. Nuo 1982 m. darželyje ugdomi vaikai, turintys kalbos, kalbėjimo, kitos komunikacijos sutrikimų. Logopediniam darželiui iki 2002 m.vadovavo vedėja Birutė Spūdienė.

2005 m. Šiaulių logopedinis darželis pervardintas į Šiaulių logopedinį lopšelį-darželį.

2019 m. liepos 16 d. Šiaulių logopedinis lopšelis-darželis pervadintas į Šiaulių lopšelį-darželį ,,Bitė“. 

DARŽELIO HIMNAS

Aš Saulės mieste gyvenu,
,,Bitės“ darželyje smagu
Džiaugias tėvelis ir  mamytė
Ir šypsena veidely švyti.

Pried.:

Čia su garsiukais išdykauju
Ir su žodeliais čia draugauju.
Linksmai jie ant lūpyčių šoka,
Bitė pavydi, jog nemoka.

Užaugti didelis žadu,
Gražiai kalbėti ketinu.
Ir nepamiršti to takelio,
Kuris vingiavo į darželį.

Pried.:

Čia su garsiukais išdykauju
Ir su žodeliais čia draugauju.
Linksmai jie ant lūpyčių šoka,
Bitė pavydi, jog nemoka.

TRADICIJOS

 • ,,Diena be automobilio“ – rugsėjo mėnesį.
 • Rudens šventė ,,Rudens takučiu” (parodos, vaišių dienos, išvykos, šventinis koncertas) – spalio mėnesį.
 • Žibintų šventė – gruodžio mėnesį.
 • Advento spiralė – gruodžio mėnesį.
 • Amatų dienos ir Kaziuko mugė ,,Gurgu gurgu į Kaziuko turgų” (susipažinimas su verpimo, mezgimo, lėlių gamybos amatais, vaikų darbelių paroda-pardavimas) – kovo mėnesį.
 • Kalbos šventė – balandžio mėnesį.
 • Šeimos šventė – gegužės mėnesį.
 • Rasos šventė –  birželio mėnesį.

 

PROJEKTAI

,,Supratingumo mėnuo“

Projekto tikslas – kalbėti su vaikais apie patyčias ir galimus jų sprendimo būdus. Organizuojamos įvairios akcijos: ,,Draugystės apyrankė“, ,,Spalvotų kojinių diena“ ir t. t. 

 

Projektas ,,Sveikatiadia“

Sveikatiados projektastai ilgalaikis sveikos gyvensenos ugdymo projektas, suteikiantis vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.  Organizuojami vaikams įdomūs ir patrauklūs renginiai, kurių metu vaikai plečia savo žinias ir supratimą sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo srityse. Veiklose dalyvauja ne vien vaikai, bet ir mokytojai, administracijos darbuotojai bei tėvai.

 

Projektas ,,Futboliukas“

Lietuvos futbolo federacijos kartu su Lietuvos masinio futbolo asociacija organizuojamas projektas ,,Futboliukas“. 

Projekto tikslas – naudojant žaidimus ir pedagoginę „smagaus futbolo žaidimo koncepciją“ suteikti vertingos ir praturtinančios žaidimo patirties vaikams, taip pat populiarinti futbolą, sudominant jaunuosius žaidėjus ir ugdant įvairiausius jų talentus. Organizuojant žaidimus siekiama skatinti bei stiprinti draugystę ir sportinį bendradarbiavimą tarp projekto organizatorių, dalyvių, o taip pat ir kaimyninių bendruomenių.

 

Projektas ,,Lietuvos mažųjų žaidynės“

Projekto organizatoriai Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija. 

Projekto tikslas

Didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį ir skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.

Projekto uždaviniai:

 • Skatinti ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, kilnų elgesį ir bendradarbiavimą.   
 • Teikti metodinę, konsultacinę pagalbą ikimokyklinio ugdymo pedagogams fizinio aktyvumo skatinimo ir sporto renginių ikimokyklinio ugdymo įstaigose organizavimo klausimais.
 • Sudaryti sąlygas ikimokyklinio ugdymo pedagogams dalintis gerąja vaikų sveikatinimo ir fizinio aktyvumo skatinimo patirtimi.
 • Skatinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp ikimokyklinio ugdymo įstaigų.
 • Kurti ikimokyklinio ugdymo pedagogų bendruomenę orientuotą į fizinio aktyvumo skatinimą.

Projekto eiga

Lietuvos mažųjų žaidynių pagrindas – skirtingų estafečių varžybos, kuriuos yra organizuojamos trimis etapais. Pirmajame etape dalyvauja visi įstaigos ugdytiniai ir bendruomenė. Antrajame etape įstaigos organizuoja sporto festivalius įstaigų viduje. Trečiojo, finalinio etapo metu dalyvaujančios įstaigos deleguoja komandą (3 mergaitės, 3 berniukai, 2 pedagogai) atstovauti darželį 10-yje didžiųjų festivalių, kuriuose visi dalyviai tampa nugalėtojais. Siekiama, kad kuo daugiau vaikų patirtų džiaugsmą ir pozityvias emocijas sportuodami.

Žaidynių estafetės yra sukuriamos ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų taip, kad būtų ugdomi įvairūs ikimokyklinio amžiaus vaikų fiziniai gebėjimai, tad „Lietuvos mažųjų žaidynėse“ svarbiausia yra taisyklingas vaikų fizinis ugdymas ir olimpinių vertybių, tokių kaip draugystė, tobulėjimas ir pagarba, diegimas.

 

Programa ,,Olimpinė karta“

Programos Olimpinė karta nariai.

Olimpinė karta – tai ilgalaikė programa skirta vaikų ir jaunimo olimpiniam ugdymui, olimpinių idėjų ir sporto kaip ugdymo priemonės sklaidai Lietuvoje.

Tikslas – per sportą ugdyti laimingus, sveikus ir aktyvius Lietuvos vaikus
Programos uždaviniai:

 • Skatinti vaikus ir jaunimą sportuoti bei mokytis per sportą;
 • Formuoti harmoningą, kūrybingą, atsakingą asmenybę;
 • Skleisti olimpizmo idealus;
 • Gerinti Lietuvos vaikų sveikatą;
 • Stiprinti sporto svarbą visuomenės tarpe.

Sportas yra puiki priemonė susidariusių problemų ir iššūkių sprendimui, tad vaikai bendraudami su mokytojais bei dalyvaudami su olimpizmo sklaida susijusiose programose tampa aktyvesni, drąsesni, išmoksta užsibrėžti tikslų ir jų siekti, o draugiškumas ir pagarba jiems tampa natūralia elgsena.

 

Tarptautinė programa „Zipio draugai”

Lopšelio-darželio priešmokyklinio ugdymo grupės nuo 2002 m. dalyvauja tarptautinėje programoje „Zipio draugai”. Šios veiklos tikslas – padėti vaikams pažinti ir suprasti savo jausmus ir elgesį, išbandyti ir perimti naujus emocinio atsako ir elgesio būdus. Vaikai mokomi įveikti kasdienius sunkumus, atpažinti savo jausmus ir apie juos kalbėti, išbandyti ir taikyti būdus, kurie padeda pasijusti geriau, o taip pat padėti kitiems vaikams arba suaugusiems, turintiems kokių nors sunkumų. Vaikystėje įgiję gebėjimą įveikti sunkumus, vaikai lengviau susidoros su kebliomis ir kritinėmis situacijomis ne tik vaikystėje, bet ir paauglystėje bei suaugus.

 

Projektinė veikla su ugdytinais ir tėvais, taikant kreatyvinės terapijos (pasakų, dailės) elementus

Pasakos ir dailė padeda atsipalaiduoti, ugdo vaiko sugebėjimą klausytis, tylėti, persikūnyti į kitą asmenį, skatina kurti dialogus, dekoracijas, moko draugiškumo, gerumo, drąsos. Vaikai, vaidindami kartu su tėveliais, labiau atsipalaiduoja, drąsiau kalba, įsijaučia į savo vaidmenį.

 

Respublikinis prevencinis projektas  ,,Žaidimai moko“

Lopšelio-darželio vaikai nuo 2019 m. spalio 1 d. vykdo respublikinio ilgalaikio projekto ,,Žaidimai moko“ veiklas. Šio projekto tikslas – žaidimų pagalba lavinti vaikų erdvės ir laiko regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius. Kiekvieną savaitę vaikai supažindinami su naujomis temomis, sąvokomis. Visa informacija vaikams pateikiama žaismingai, pasitelkiant žaidimus, eilėraščius bei kūrybines užduotis.

 

 

Informacija atnaujinta — 2022/11/21 | << ATGAL

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BITĖ“
Įstaigos kodas 190528774
Ats. s. LT 477300010075770663
AB bankas „Swedbank“ 73000

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiami Juridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių

Direktorė – Ilona Kazlauskienė
Lieporių g. 4, LT-78244 Šiauliai
Tel.: (8 41)  55 27 44
El. paštas logopedinisdarzelis@splius.lt

2023 © Šiaulių l-d „Bitė“
Versija neįgaliesiems