Priėmimas į įstaigą

Vaikai į lopšelį-darželį priimami vadovaujantis Vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas vykdančias ikimokyklinio ir ar priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 1 d. sprendimu Nr. T-87, Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-53.

Priimant vaiką į lopšelį-darželį ,,Bitė“, turi būti pateikti šie dokumentai:

  • tėvų prašymas dėl vaiko priėmimo į įstaigą;
  • vaiko gimimo liudijimo originalas ir kopija;
  • sveikatos apsaugos ministro patvirtintas vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a) Kaip sukurti vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodą;
  • Pedagoginės psichologinės tarnybos specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo pažyma;
  • pažyma apie atsiskaitymą už vaiko išlaikymą įstaigoje (jei vaikas atvyko iš kitos švietimo įstaigos).

Prašymas dėl vaiko registravimo į eilę įstaigos duomenų bazėje

 

Informacija atnaujinta — 2021/04/07 | << ATGAL

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BITĖ“
Įstaigos kodas 190528774
Ats. s. LT 477300010075770663
AB bankas „Swedbank“ 73000

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiami Juridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių

Direktorė – Ilona Kazlauskienė
Lieporių g. 4, LT-78244 Šiauliai
Tel.: (8 41)  55 27 44
El. paštas logopedinisdarzelis@splius.lt

2022 © Šiaulių l-d „Bitė“
Versija neįgaliesiems