NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS PROJEKTAS „INOVACIJOS VAIKŲ DARŽELYJE“

Nacionalinė švietimo agentūra vykdo Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir savivaldybių biudžetų lėšomis finansuojamą projektą „Inovacijos vaikų darželyje“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001)

Projekto tikslas – gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo praktiką skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje.

Projekto uždavinys – parengti pedagogams ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos rinkinius, skirtus darnaus vystymosi, kūrybingumo kompetencijoms, informacinių technologijų ir STEAM elementams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityse diegti, juos išbandyti ir įdiegti.

Ikimokyklinio ugdymo mokymuose buvo kviečiamos dalyvauti dviejų asmenų švietimo įstaigų komandos, kurias sudaro ikimokyklinio ugdymo pedagogas ir pavaduotojas ugdymui arba direktorius.  Atrankos būdu prie projekto įgyvendinimo prisijungė ir mokymuose dalyvauja Šiaulių lopšelio-darželio „Bitė“ komanda: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Donata Gurčinienė ir auklėtoja Vaida Jančenkovienė. Nuo 2020 m. rugsėjo mėnesio vyksta mokymai, kurių metu lopšelio-darželio komanda išbandė ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių idėjas, diegė rekomenduojamas inovacijas, atrado tinkamiausius ugdymo tobulinimo būdus bei dalinosi gerąja praktika su kitomis komandomis. Sekantis Šiaulių lopšelio-darželio „Bitė“ komandos žingsnis – pasidalinti gautomis žiniomis su kitų įstaigų pedagogais. Galime drąsiai teigti, kad dalyvavimas mokymuose ir žinių bei patirties sklaida padės lopšelio-darželio „Bitė“ pedagogams kokybiškiau įgyvendinti Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą, o gaunama naujausia informacija apie ugdymo metodų atnaujinimą ir jų išbandymas praktiškai padės tobulėti visapusiškai.

 

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BITĖ“
Įstaigos kodas 190528774
Ats. s. LT 477300010075770663
AB bankas „Swedbank“ 73000

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiami Juridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių

Direktorė – Ilona Kazlauskienė
Lieporių g. 4, LT-78244 Šiauliai
Tel.: (8 41)  55 27 44
El. paštas logopedinisdarzelis@splius.lt

2021 © Šiaulių l-d „Bitė“
Versija neįgaliesiems