Siūlymai / Pageidavimai / Skundai

Tėvų (globėjų) teisės:

  • Nemokamai gauti informaciją apie švietimo programas, ugdymo formas ir t.t.
  • Gauti informaciją apie vaiko ugdymo(si) sąlygas ir jo pasiekimus.
  • Dalyvauti įvertinant vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius ir gauti išsamią informaciją apie įvertinimo rezultatus.
  • Dalyvauti lopšelio-darželio savivaldoje. Tėvų (globėjų) pareigos:
  • Sudaryti reikiamas sąlygas vaiko fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei ir socialinei raidai.
  • Bendradarbiauti su įstaigos darbuotojais, sprendžiant vaiko ugdymo ir priežiūros klausimus.
  • Laiku patikrinti vaiko sveikatą ir pateikti informaciją lopšeliui – darželiui.
  • Apie savo vaiko ligą ar kitą neatvykimo priežastį pranešti pirmą neatvykimo dieną, telefonu (8 41) 552744.

Skundų pateikimo tvarka
Skundai pateikiami raštu įstaigos vadovui ir išnagrinėjami per 10 dienų.
Skundai taip pat gali būti pateikti elektroniniu paštu logopedinisdarzelis@splius.lt. Skundo turinys yra konfidencialus.

Dėmesio: Jei norite gauti atsakymą, teksto gale būtinai nurodykite el. pašto adresą!

 

 

Informacija atnaujinta — 2019/10/04 | << ATGAL

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BITĖ“
Įstaigos kodas 190528774
Ats. s. LT 477300010075770663
AB bankas „Swedbank“ 73000

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiami Juridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių

Direktorė – Ilona Kazlauskienė
Lieporių g. 4, LT-78244 Šiauliai
Tel.: (8 41)  55 27 44
El. paštas logopedinisdarzelis@splius.lt

2022 © Šiaulių l-d „Bitė“
Versija neįgaliesiems