LOPŠELIO-DARŽELIO ,,BITĖ“ DARBAS VASAROS LAIKOTARPIU

1. Vasaros metu (nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.) grupės formuojamos naujai.

2. Sumažėjus vaikų skaičiui, grupės performuojamos ir vaikas gali būti perkeliamas į kitą grupę. Atkreipiame dėmesį, kad vaikas nebūtinai lankys „savo“ grupę su „savais“ pedagogais ir grupės vaikais.

3. Jei planuojate keisti prašymą dėl darželio lankymo vasaros mėnesiais, prašome raštu informuoti ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 25 d. dėl lankymo sekančiais mėnesiais, prašymai gali būti tenkinami tik esant laisvoms vietoms jau suformuotose grupėse.

Plačiau: Šiaulių miesto savivaldybės lopšelių-darželių darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašas

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BITĖ“
Įstaigos kodas 190528774
Ats. s. LT 477300010075770663
AB bankas „Swedbank“ 73000

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiami Juridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių

Direktorė – Ilona Kazlauskienė
Lieporių g. 4, LT-78244 Šiauliai
Tel.: (8 41)  55 27 44
El. paštas logopedinisdarzelis@splius.lt

2020 © Šiaulių l-d „Bitė“
Versija neįgaliesiems