INFORMACIJA DĖL UGDYMO PROCESO STABDYMO!

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, privalomai sustabdė ugdymo procesą ir švietimo veiklą dėl situacijos, susijusios su viruso (COVID-19) plitimu, nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d.. Minėtu laikotarpiu ugdomoji veikla ir vaikų priežiūra yra privalomai stabdoma ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Kadangi vaikai, jaunesni nei 6 metų arba turintys negalią dėl labai didelių ir didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, negali būti paliekami be suaugusiųjų ar vyresniųjų priežiūros, vaikų tėvai (globėjai) teisės aktų nustatyta tvarka turi galimybę pasirinkti vieną iš šių variantų:
– teikti prašymą darbdaviui dirbti nuotoliniu būdu (darbdavys privalo tenkinti darbuotojo
prašymą dirbti nuotoliniu būdu ne mažiau kaip penktadalį visos darbo laiko normos, to pareikalavus nėščiai, neseniai pagimdžiusiai ar krūtimi maitinančiai darbuotojai, darbuotojui, auginančiam vaiką iki trejų metų, ir darbuotojui, vienam auginančiam vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų);
– kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų
(nedarbingumo pažymėjimas išduodamas, kai švietimo įstaigoje yra paskelbiamas infekcijų plitimą ribojantis rėžimas);
– prašyti darbdavio suteikti kasmetines arba nemokamas atostogas.
Jei nėra galimybės vienam iš tėvų (globėjų) pasirinkti bent vieno minėto varianto, kurį reglamentuoja teisės aktai, rekomenduojama vaikų tėvams (globėjams) kreiptis pagalbos į kitus pasirinktus suaugusiuosius (pvz., giminaičius) ar vyresnius šeimos narius.  

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BITĖ“
Įstaigos kodas 190528774
Ats. s. LT 477300010075770663
AB bankas „Swedbank“ 73000

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir
kaupiami Juridinių asmenų registre
Ugdomoji kalba – lietuvių

Direktorė – Ilona Kazlauskienė
Lieporių g. 4, LT-78244 Šiauliai
Tel.: (8 41)  55 27 44
El. paštas logopedinisdarzelis@splius.lt

2020 © Šiaulių l-d „Bitė“
Versija neįgaliesiems